vergrootglas
arrow Ga terug

video
avatar

Doclines NL

26 mei om 10:51

Een gigantisch werkstuk voltooid

Zondag 5 mei 2019

Beste Monique,

Stil was het van mijn kant. Dóódstil. Dat zal een iedere Facebook-volger wel zijn opgevallen.
Reden hiervoor was dat ik gedurende bijna vier weken iedere dag intensief heb zitten te tekenen.

Een gigantische klus heb ik moeten klaren om een zo realiteitsgetrouw mogelijke plaat tot stand te brengen van een stuk Amsterdams schoon. En die is nu voltooid. Klaar. Af. Uiteraard staan er op het vel papier meerdere huizen om een zo compleet mogelijk beeld te geven van een schilderachtig stuk historie van een rijk verleden. Zeven gevels prijken op de afbeelding.

Authentiek grachtenhuis
Het onderwerp van de opdracht waaraan ik heb gewerkt, betreft een authentiek 17e eeuw grachthuis.
Het staat in het midden van de tekening, van links naar rechts toe is het het vijfde pand met een rijk gebeeldhouwde geveltop.

De bouwstijl is de vroege Barok. Het huis is het oudste van de rij en de geschiedenis gaat terug naar 1657.
De overige huizen dateren van latere tijden: tussen 1730 en 1770. Dat kan men ook wel zien aan de sober uitgevoerde gevels met rechte dakstijlen.

Naar Amsterdam
Zoals men reeds weet, was ik op 4 april met jou, mijn vriendin Monique, naar Amsterdam afgereisd om een bezoek af te leggen bij mijn klant aldaar (zie het Facebookverslag van die datum). En niet in de minste plaats om foto’s te maken van de rij huizen die in aanmerking kwam voor de tekening.

Niet lang na dat bezoek liet ik de foto’s afdrukken en kon ik snel aan de slag. Met de fotovoorbeelden direct bij de hand, stak ik er fanatiek de pen en penseel in! De warme dagen van april die ik door moest sukkelen, wist ik, dankzij het tekenwerk, toch nog een beetje vol te maken.

Sinds het weer drastisch is omgeslagen, versnelde het werktempo en kreeg ik er steeds meer plezier in. Nu de tekening af is, ga ik er binnenkort duplicaten van laten maken. In eerste instantie voor mezelf en wellicht ook eentje voor mijn klant als zij daar belangstelling voor heeft.

In beraad met klant
Vandaag heb ik, kort na de voltooiing, foto’s genomen van de tekening voor Facebook. Ik ben nog in beraad met mijn klant over het al dan niet op Facebook plaatsen van deze foto. Ik wacht haar reactie af.

Zodra zij toestemming heeft gegeven, worden de foto’s hier geplaatst.

Tot slot houd ik nu een aantal dagen rust alvorens aan een volgende tekenopdracht te beginnen. Wat ik ga tekenen, ik houd het nog even voor me. Ik moet nog een keuze maken.

Hartelijke groeten,

Kees

Autisme en Werk
Voor Kees betekent tekenen: werk. Veel autisten worstelen met het vinden van een passende werkplek. Daarom helpen bedrijven als Jobstap en ITvitae autisten met het vinden van een passende werkplek. Zo zet Jobstap alle bedrijven op een rijtje die een plekje vrij hebben en hun mensen begeleidt in hun baan. En zorgt ITvitae niet alleen voor een leertraject in de IT voor hoogfunctionerende autisten, maar proberen ze op die manier deze mensen ook een baan aan te bieden. Of binnen het eigen bedrijf of op een plek waarvan ze weten dat je persoonlijk begeleid wordt.


Opmerkingen

Alle opmerkingen bekijken

Er zijn nog geen opmerkingen geplaatst.