vergrootglas
arrow Ga terug

video
avatar

Doclines NL

6 juli om 23:31

Meer weten over autisme?

Kijk hier om doorverwezen te worden naar een organisatie omtrent het thema autisme.

Autisme is levensbreed en levenslang

In Nederland hebben ongeveer 200.000 mensen een vorm van autisme. Het aantal mensen dat te maken heeft met autisme – zoals ouders, broers, zussen, partners, leraren en zorgverleners – is vele malen groter.

Volgens psychiater en hoogleraar autisme Wouter Staal is autisme de ‘verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie.’

Pas in 1989, met het succes van de film Rain Man, kwam er meer aandacht voor de diagnose en erkenning van normaal begaafde volwassenen met autisme. Voorheen kregen vooral kinderen met een verstandelijke handicap de diagnose.

Toch is er ook al veel wél bekend. Bijvoorbeeld over de problemen waar mensen met autisme tegenaan kunnen lopen, maar ook over hun sterke eigenschappen. Vooral op sociaal gebied ondervinden veel mensen met autisme regelmatig problemen. Hun ‘sociale intuïtie’ lijkt minder goed – of anders – te zijn ontwikkeld.

Hier vindt u een gecategoriseerd overzicht van landelijke instanties waarbij u terecht kunt voor meer informatie of hulp. Mist u nog een interessante/ relevante organisatie? Laat het ons weten via info@doclines.nl

Autisme algemeen

1. Autisme Digitaal is een stichting die de toegang tot kennis over autisme wil bevorderen. De stichting wordt geleid door volwassenen met autisme en richt zich op het maken van goede digitale inhoud vanuit het perspectief van mensen met autisme, met name in de vorm van websites en presentaties. Ook organiseert Autisme Digitaal gespreksgroepen en faciliteren zij kennisuitwisseling van volwassenen met autisme.

2. Het dr. Leo Kannerhuis helpt mensen met autisme op weg, wanneer reguliere behandeling niet genoeg blijkt te zijn. Ook bieden zij interessante initiatieven, zoals AutismeTV, wat zich toespitst op het delen van ervaringen en kennis van professionals, wetenschappers, ouders en mensen met autisme, en heeft vier logeerhuizen waar jongeren met autisme even op adem kunnen komen, opdat dat thuis ook gebeurt.

3. Vanuit Autisme Bekeken is een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve samenleving. VAB laat zien welke veranderingen op school, werk en in de zorg bijdragen aan de emancipatie van mensen met autisme.

4. Personen uit het Autisme Spectrum, kortweg PAS Nederland, is een onafhankelijke belangenvereniging die het perspectief van de persoon met autisme voorop stelt. Dat kunnen ze omdat de leden van PAS zelf autist zijn en de wereld vanuit het autismespectrum bekijken. PAS Nederland organiseert allerlei evenementen om mensen met autisme in contact te brengen. Ook schrijven zij wetenschappelijke artikelen en geven zij brochures uit over verschillende onderwerpen rondom autisme, zoals werken, wonen en de zorg.

5. Als je hoort dat je kind autisme heeft, kom je voor veel vragen te staan: wat is autisme? Wat betekent het voor de opvoeding van ons kind en wat zijn de gevolgen voor ons gezin? Ook de weg naar informatie, hulp en ondersteuning is niet altijd even makkelijk. Daarom organiseert Het Autismecafé avonden voor ouders van een kind met autisme, hun familieleden en andere belangstellenden. In een ontspannen sfeer kun je met elkaar praten, ervaringen en tips uitwisselen en informatie krijgen over zaken die te maken hebben met de opvoeding van je kind of je rol als ouder.

6. Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Austime (WTA) is een peerreviewed tijdschrift. Het verschijnt vier keer per jaar en zet zich in voor het bevorderen en verspreiden van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autisme-stoornissen in het Nederlands taalgebied.

 Autisme en werk

1. De Nederlandse Vereniging voor Autisme levert een overzichtelijke pagina voor mensen met autisme die op zoek zijn naar werk.

2. Jobstap is een social enterprise die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief biedt op een baan. Zij begeleiden bedrijven bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en bieden ondersteuning aan de bedrijven om hier beleid over uit te schrijven. Ook leggen zij zich erop toe werknemers te begeleiden in hun baan, met het oog op een zelfstandige toekomst.

3. ItVitae zet zich in om voor talenten met hoogfunctionerend autisme en hoogbegaafden een plek te vinden op de ICT-arbeidsmarkt.

4. Steeds meer werkgevers zijn voor hun werknemers, al dan niet uitgevallen op het werk, op zoek naar specialistische ondersteuning. Effectyf begeleidt, op landelijk niveau, mensen met autisme bij hun re-integratie.

Autisme en onderwijs

Mensen met autisme zijn veelal hyper intelligent en hebben de maatschappij veel te bieden. Daarvoor kunnen zij wel een steuntje in de rug gebruiken, en is het vinden van de juiste school niet altijd even makkelijk:

1. Villa Abel biedt (levensbrede) begeleiding aan studenten in het hoger onderwijs, begeleiding bij wonen en CookMeetEat: één maal per week komen studenten naar de CookMeetEat locatie van Villa Abel en koken en eten daar met elkaar en met de begeleiding. Daarna is er een gezamenlijke activiteit. Villa Abel is in Leiden en Rotterdam gehuisvest. Neem hier een kijkje in de studiezaal in Leiden!

2. Brilliant future kids is een brede opleiding voor kinderen tussen de 12 en 23 jaar die buiten het huidige schoolsysteem vallen. Zo’n 14.000 kinderen kunnen niet meekomen met het systeem dat nu bestaat in het onderwijs. Bij Brilliant future kids gaan ze uit van de talenten van kinderen en laten ze daar in groeien. Met alle ruimte om ook rust te pakken als ze overprikkeld raken.

Autisme en huisvesting

In Nederland is er veel aandacht voor huisvesting voor mensen met een beperking, maar vaak vallen mensen met autisme of hoogbegaafden tussen wal en schip. Zij komen vaak niet in aanmerking voor woonvoorzieningen voor mensen met een uitgebreide zorgbehoefte. Vaak hebben ze dat ook niet nodig, maar wat dan wel?  De volgende organisaties richten zich op ontwikkeling en ondersteuning van huisvestingsperspectieven voor autistische mensen;

1. Per Saldo richt zich op het ondersteunen van wooninitiatieven voor mensen met een persoonsgebonden budget. Woningen waarin jongvolwassenen, ouderen, ouders en kinderen zelf zeggenschap hebben, in een huis midden in de maatschappij, met zorg op maat.

2. Vereniging KlasseWonen zet zich in voor mensen met autisme die geen speciale zorg nodig hebben, maar ook niet tevreden kunnen zijn met sociale huurwoning, en zodoende tussen de wal en schip vallen. Samen met vier professionals richt KlasseWonen zich op de realisatie van woonprojecten speciaal voor deze doelgroep. Verder vragen zij lokaal, regionaal en landelijk aandacht voor volwassenen met autisme op de woningmarkt.

3. Lang niet altijd weten deze initiatiefnemers de weg naar corporaties te vinden. Daarnaast is de kennis over woonvormen voor mensen met autisme versnipperd en niet makkelijk toegankelijk voor nieuwe initiatiefnemers. Het  Proeftuinenproject van het Kenniscentrum, Aedes en NVA moet daar verandering in brengen.

Autisme en zelfstandigheid

Gericht op voorlichting voor en ondersteuning van ouders bij het loslatingsproces van hun autistische kinderen.

1. Netwerk Rondom is een initiatief van ouders met een kind dat een verstandelijke beperking heeft. Deze ouders richten zich in eerste instantie tot andere ouders om die beter voor te lichten over de mogelijkheden van een zorgnetwerk rondom hun kind. De nadruk ligt op het betrekken van familie en andere naasten rondom het kind, opdat het gezin het losmakingsproces niet alleen doorloopt, en de ouders zichzelf leren ontlasten zonder de regie volledig uit handen te geven.

2. De Nederlandse Vereniging voor Autisme organiseert gespreksgroepen voor volwassenen met autisme. Heeft u interesse? Stuur een bericht naar lotgenotencontact@autisme.nl.

3. AutThere is een mobiele app voor jongeren met autisme. De AutThere app is bedoeld om het sociale isolement waar veel jongeren met autisme mee te maken hebben, te doorbreken. Download de app en volg ze op Facebook.

Omtrent het thema Autisme is Doclines een meerjarige samenwerking aangegaan met HandicapNL. HandicapNL is de nieuwe naam van het vroegere Fonds Verstandelijk Gehandicapten en het Revalidatiefonds.

HandicapNL zet zich in voor mensen met een handicap, en steunt organisaties en projecten die mensen met een handicap helpen het heft in eigen handen te nemen.

HandicapNL is een officieel Goed Doel met CBF-keurmerk en ANBI-status.

Momenteel zijn we bezig met Kees vliegt uit, het vervolg op Het beste voor Kees, waarin de voortgang van het losmakingsproces tussen Kees en zijn ouders wordt gevolgd.

Om de film te voltooien, heeft Doclines een crowdfundcampagne opgezet met HandicapNL. Donateurs komen in aanmerking voor een uitnodiging voor de première van Kees vliegt uit in de Johan Cruijff ArenA!

Wilt u meedoen?

 


Opmerkingen

Alle opmerkingen bekijken

Er zijn nog geen opmerkingen geplaatst.