vergrootglas
arrow Ga terug

video
avatar

Doclines NL

11 juli om 11:20

Na opperste concentratie: de tiende tekening van het jaar!

Een bijzonder onderwerp voor een tekenopdracht.

Vrijdag 8 september 2017

Beste Monique,

Een bijzonder onderwerp voor een tekenopdracht.

Eindelijk was het me gelukt een zeer bijzondere opdracht voor tekenen te voltooien.
Na tweeënhalve week intensief werken en opperste concentratie vloeide alweer de tiende tekening van het jaar (!) van mijn hand. Wel beschouwd constateer ik dat de productie hoog is dit jaar.

Het onderwerp was ditmaal een neogotisch gebouw aan de Hinthamerstraat te ’s Hertogenbosch: het Zwanenbroedershuis. In het Zwanenbroedershuis is de loge gevestigd van het Illustere Lieve Vrouwe Broederschap (ook wel Zwanenbroederschap genoemd). Dit broederschap werd in 1318 opgericht. In de eerste circa 250 jaar was het uitsluitend een katholiek genootschap dat zich Zwanenbroeders noemde en toespitste op de bevordering van de Mariaverering in ’s Hertogenbosch. Ook zorgde het Illustere Lieve Vrouwe Broederschap voor nauwere samenwerking voor armen- en ziekenzorg. Toen Willem van Oranje van grote betekenis werd, trad hij als eerste niet-katholieke broeder toe in dit genootschap. Na hem volgden meer protestantse leden.

Het is mij verder niet direct duidelijk wat dit broederschap verder allemaal tot stand had gebracht of doorgemaakt. Wel is het zo dat er heden ten dage precies 18 Rooms-Katholieke leden zijn en 18 protestantse leden. Ook niet-religieuze leden mogen tot dit broederschap toetreden op voorwaarde dat ze hoog zijn opgeleid en een belangrijk beroep uitoefenen, zoals arts, ingenieur, bankier, advocaat etc. Prinses Beatrix en Koning Willem Alexander zijn ook lid van het Zwanenbroederschap.

De gelovige leden worden gezworen broeders genoemd en de niet-gelovige leden de niet-gezworen broeders.
Tot in de 18e eeuw was het bij de erkenning van erelidmaatschap de traditie om degene, die deze titel ontving, aan het diner een gebraden zwaan te geven. Later is deze traditie afgeschaft, maar het symbool van het Illustere Lieve Vrouw Broederschap is en blijft de zwaan. Die prijkt dan ook op de top van de gevel van de loge.
Volgend jaar viert het Zwanenbroederschap zijn zevenhonderdjarig bestaan.

Het Zwanenbroedershuis is gebouwd in neogotische stijl en dateert uit 1846. Het behoort tot de oudste openbare gebouwen in die nieuwe neostijl en de architect hiervan, Johannes Laffertée had hiermee groot pionierswerk verricht. De oorspronkelijke loge uit de 16e eeuw werd in 1839 door brand verwoest. Uit de kronieken zou het een groot huis zijn geweest in vroege renaissancestijl.

Het interieur kenmerkt zich door zware lambriseringen en en plafonds met neogotische druipsteengewelven uitgevoerd in stuc en gips. Toch zijn de vertrekken niet overdadig te noemen. In zekere zin kun je zelfs saai noemen. De toenmalige architect heeft het sober willen houden ten einde de aandacht tijdens afspraken en vergaderingen onder de Zwanenbroeders hoog te houden. Krullen en tierelantijnen zouden anders te sterk afleiden. Wel hangen overal aan de muren grote plaquettes met talrijke wapens en gekalligrafeerde teksten.
Het gebouw is ’s winters schaars verwarmd. Een uit 1911 daterende en nog werkende, gietijzeren potkachel in de vorm van een mini-kathedraal moet de immense ruimte warm zien te houden. Maar dat is onvoldoende om er zonder jas in te verblijven. Toen ik in maart een bezoek aflegde in de loge om de opdracht te bespreken was het er steenkoud. Van buiten harmonieert het gebouw prachtig met de nogal gezapige rest van de straat.

Vandaag heeft mijn klant het werk opgehaald. Hij was er zeer verrukt van en zal binnenkort op zoek gaan naar een passende lijst.

Om de Facebookvolger een idee te geven van de tekening, heb ik een foto ervan als bijlage ingesloten.

Hartelijke groeten,

Kees


Opmerkingen

Alle opmerkingen bekijken

Er zijn nog geen opmerkingen geplaatst.