vergrootglas
arrow Ga terug

video
avatar

Doclines NL

27 augustus om 13:15

Tekenen is ook bloeden

Dinsdag 8 maart 2016

Beste Monique,

Gisteren is er groot werk verricht. Zéér groot werk mag ik wel zeggen.

De tekenopdracht voor mijn klant in Driehuis, die graag een villa in Santpoort getekend wilde hebben, is gisteren voltooid.

Het huis vind ik schitterend geworden.

Met groot plezier en een gevoel van opperste voldoening kijk ik naar het resultaat. Heb ikzelf dat op papier gezet? Ja, ik heb het allemaal tot stand gebracht. Ik liet mijn ouders de tekening zien en ook zij waren er danig van onder de indruk.

Nu is het echter wel zo dat de tekening nog niet helemaal af is. Ik heb nog geen bomen getekend noch heb ik de lucht ingekleurd. Maar het huis zelf en de gehele voorgrond met daarbij de muur, die grens vormt tussen tuin en straat, prijken reeds trots op het papier. Deze opdracht betekende voor mij een gigantisch werk. Zeg maar gerust, monnikenwerk!

Berenmoeilijk

Ik vond het berenmoeilijk dit huis zo mooi en strak mogelijk te tekenen. Ik ben er in totaal meer dan een maand aan bezig geweest. Deze opdracht behoort tot één van de zwaarste van de afgelopen twee jaar.

Huizen, die opgetrokken zijn in de bouwstijl van de jaren twintig en dertig, kennen bijzonder veel bakstenen en metselwerk. Die moeten heel precies en geometrisch uitgewerkt worden. Ook ontbreekt het niet aan een rijkdom van dakpannen met soms ingewikkelde honingraatmotieven, wanneer het dak in perspectief staat. En ik móest het huis in perspectief tekenen. Zo stond het ook op de foto.

Men begrijpt, dat leverde flink wat rekenarij op en wekenlange concentratie (plus vaak zeer intensieve concentratie!).
Vorige week maakte ik vrijwel elke dag een zware werkfase door, waarmee bijna een hele dag gemoeid was. Maar nu valt er een enorme last van me af.

Nog even geduld
Hoezeer ik iedereen de tekening graag wil laten zien; de lezers van Facebook zullen helaas enige maanden geduld moeten hebben eer de uiteindelijke tekening verschijnt. Ik denk dat ik deze pas rond eind juni kan publiceren.

Ik moet tot in mei wachten, want dan pas ontvang ik foto’s van mijn klant, waarop bomen en struiken in voorjaarstooi staan. Eenmaal deze foto’s in huis, kan ik beginnen aan het inschilderen van het groen en vervolgens de finishing-touch van het werkstuk.

Het afmaken van de tekening zal, naar ik verwacht, circa een kleine week duren. Op 18 juni wordt het werk door mijn klant opgehaald. Ik overleg met haar of ik het werk online mag zetten.
Deze tekening betreft een verrassingsgeschenk voor familie, die komende zomer een belangrijke dag viert.

Wanneer ik het voortijdig online plaats, kunnen zij, wanneer ze mijn blogs lezen, het geschenk al zien. Tja, en dan is de verrassing eraf.

Volgende op de planning
Na deze opdracht zal over circa anderhalve week de volgende zich aandienen. Het betreft een groot landgoed in Arnhem, dat vlak aan de Rijn ligt. Het landgoed heet ‘Het Oolgaardthuis’ en dateert al uit de negentiende eeuw. Ooit ontfermde een juffrouw Oolgaardt zich over kinderen, die minder bedeeld waren en het psychisch moeilijk hadden. Het Oolgaardthuis heeft door de vele decennia heen als opvangsinstituut gediend.

Tot de Tweede Wereldoorlog werden daar kinderen verzorgd. In de oorlogsjaren zaten er Duitsers ingekwartierd. In de decennia daarna werd het een vormingscentrum, waar cursussen werden gegeven aan onder andere werkelozen die daar tevens onderdak konden krijgen.

Thans is er het Leo-Kanner-huis in ondergebracht, dat vroeger tussen Oosterbeek en Wolfheze lag. In het Oolgaardthuis worden autistische jongeren, die hulpbehoevend zijn, begeleid en gemotiveerd voor opbouwen van een goede en zekere toekomst. Het pand is inmiddels vele malen verbouwd en uitgebreid met moderne vleugels. Tevens zijn de vertrekken aangepast aan de huidige eisen voor comfort.

Binnenkort hoop ik ernaar toe te gaan voor het maken van foto’s. Hoewel ik op de website van het Oolgaardthuis een glimp heb opgevangen van het gebouw, ben ik benieuwd hoe het in werkelijkheid eruitziet.

Hartelijke groeten,
Kees

Autisme en Werk
Voor Kees betekent tekenen: werk. Veel autisten worstelen met het vinden van een passende werkplek. Daarom helpen bedrijven als Jobstap en ITvitae autisten met het vinden van een passende werkplek. Zo zet Jobstap alle bedrijven op een rijtje die een plekje vrij hebben en hun mensen begeleid in hun baan. En zorgt ITvitae niet alleen voor een leertraject in de IT voor hoogfunctionerende autisten, maar proberen ze op die manier deze mensen ook een baan aan te bieden. Of binnen het eigen bedrijf of op een plek waarvan ze weten dat je persoonlijk begeleid wordt.


Opmerkingen

Alle opmerkingen bekijken

Er zijn nog geen opmerkingen geplaatst.