vergrootglas
arrow Ga terug

video
avatar

Doclines NL

6 juli om 11:50

Villa Abel, een recept voor participatie

Bent u op zoek naar levensbrede begeleiding voor studenten met autisme in het hoger onderwijs? Neem dan een kijkje bij Villa Abel!”

“Ik vind het wel een mooie naam” zegt een van de studenten bij CookMeetEat in september 2018, als ik zojuist verteld heb hoe de naam Villa Abel ontstaan is. En stiekem ben ik wel erg trots.

Trots op wat we met Villa Abel tot nu toe bereikt hebben, trots op waar we voor staan en trots op de studenten hier aan tafel. 2 universiteitsstudenten met autisme hebben zojuist voor ons, 2 begeleiders, een heerlijke pasta pesto gekookt.

Compleet met broccoli en gegrilde tomaatjes. Het is heerlijk. Het CookMeetEat project zijn we onlangs gestart als aanvulling op de begeleiding die we sinds 2,5 jaar leveren.

Hoewel deze studenten in de 20 zijn, hebben ze geen flauw benul, hoe ze een maaltijd moeten bereiden. Ze wonen beide nog thuis bij hun ouders maar ouders zijn langzamerhand aan het einde van hun vermogens tot opvoeden. Ze hebben ruim 20 jaar

gigantisch hard gewerkt om hun kind liefdevol te beschermen. Nu hun kinderen volwassen zijn en studeren aan een universiteit kunnen zij die liefdevolle bescherming niet meer bieden.

De studie is inhoudelijk vaak niet meer te bevatten, de universitaire omgeving is complex, de afstand is groot en als ouder ben je geen gesprekspartner. Daar sta je dan als ouder machteloos te zijn, terwijl je jongvolwassen kind aan zijn verlate pubertijd begint. Een lastige situatie. Ook voor deze jongvolwassen studenten met autisme.

Ze hebben zonder al te veel moeite de middelbare school doorlopen, zonder ingewikkelde processen de ‘ideale’ studie gekozen en zijn enthousiast dat ze eindelijk mogen gaan doen, wat ze leuk vinden.

Helaas is het echte studentenleven voor veel studenten met autisme alles behalve rooskleurig. Ook in deze omgeving is het lastig om aansluiting te vinden met studiegenoten, krijgen ze voor het eerst van hun leven te maken met vakken, die echt moeilijk zijn, schieten hun studievaardigheden te kort, is het volgen van colleges een uitputtingsslag, is het absoluut onduidelijk wat er precies geleerd moet worden en voor ze het weten scoren ze een onvoldoende.

Omdat ze veel van deze zaken nog nooit eerder hebben ervaren, ontstaat er stress. Uiteindelijk lukt het veel studenten met autisme niet om voldoende studiepunten te halen in hun eerste jaar en moeten zij stoppen met hun studie. Ze proberen een volgende studie met hetzelfde resultaat. En dan kan het dus zo maar gebeuren dat Villa Abel studenten begeleidt die al met hun derde of vierde studie bezig zijn.

Villa Abel komt meestal in beeld als het gaat om studie gerelateerde problemen. En daar zijn wij ook goed in om deze, samen met de student, aan te pakken.

Villa Abel is ontstaan uit een initiatief van Petra Zaanen (psychiatrisch verpleegkundige met een passie voor autisme) en Anne van der Horst (moeder van een studerende zoon met autisme en ADHD en bedrijfskundige).

We zijn er beide van overtuigt dat intelligente jongvolwassenen met autisme de maatschappij veel te bieden hebben, maar dat zij een steuntje in de rug nodig hebben om door het hoger onderwijs te komen en daarnaast de noodzakelijk persoonlijke ontwikkeling ook door te maken.

We zien vaak een behoorlijk disharmonisch profiel bij de deze jongvolwassenen.

Het zijn vaak briljante talenten, waarbij de sociale ontwikkeling niet aansluit bij hun brein. Er zijn studenten waarbij de sociale ontwikkeling zich nog op kleuter niveau bevindt. Het positieve is dat ook dit te ontwikkelen is. Voor deze doelgroep wil Villa Abel van betekenis zijn. Dus naast de begeleiding bij de studie hebben wij veel aandacht voor sociale en huishoudelijke vaardigheden, voor inzicht in eigen autisme, voor een gezond dag-/nachtritme en leefstijl en voor de relatie met ouders.

De ontwikkeling naar zelfstandige en zelfredzame personen staat voorop. En daarbij is niets ons te gek. We laten ons niet leiden door gemeentelijke productcodes, maar gaan praktisch aan de slag.

Coaching
We leiden onze coaches op in de Autisme Centraal Methodiek en hebben een speciale training over het coachen van studenten met autisme in het hoger onderwijs. Onze coaches hebben zelf ten minste een hbo opleiding en moeten behoorlijk doortastend

kunnen zijn. Onze studenten zijn meesters in het geven van (sociaal) wenselijke antwoorden. Zij kunnen geweldige redenaties naar voren brengen waarom iets klopt, vanuit hun gezichtspunt. Prik daar maar eens door heen!

Één van onze coaches verwoordde het laatst zo: “Ik neem hem absoluut serieus, maar ik vertrouw het pas als ik het echt zelf gezien heb”.

Studiecoaches gaan één-op-één met een student aan de slag. Samen gaan ze het curriculum, het rooster, de vakken, de tentamens, de voorwaarden, de deadlines, de momenten van zelfstudie en de projecten uitpluizen en vertalen dat in een concrete planning voor de komende week.

Studiezaal

Villa Abel beschikt over een prikkelarme studiezaal. Hier kunnen studenten, die in begeleiding zijn, komen studeren. De studiecoach maakt hierover afspraken met de student en plant de student in op de studiezaal.

Tevens maakt de studiecoach (samen met de student) een instructie voor de studiezaalbegeleiders over de wijze waarop de student begeleid wil/moet worden en op welke punten er gerapporteerd moet worden.

In de studiezaal is plaats voor ruim 10 studenten. De werkplekken worden gescheiden door geluiddempende schotten. De studiezaal wordt geleid door vrijwilligers. Dit zijn vaak psychologie studenten, die ervaring willen opdoen in de praktijk. Zij worden geïnstrueerd en begeleid door een ervaren coach. Tijdens openingstijden (8.30 tot 17.00) is er telkens één studiezaalbegeleider aanwezig. Hij/zij ontvangt de student bij binnenkomst, biedt koffie, thee en water aan en vraagt naar de plannen van de student.

Gedurende het verblijf van de student in de studiezaal monitort de studiezaalbegeleider de studievoorgang, het gebruik van pauzes en consumpties en helpt de student op moeilijke momenten of herinnert hij/zij de student aan aanspraken. Wanneer de student niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, gaat de studiezaalbegeleider contact zoeken met de student en worden er nieuwe afspraken gemaakt.

In geval van zorgelijke situaties, wordt er geëscaleerd naar de persoonlijk studiecoach. Via het ECD (Elektronische Cliënten Dossier)-systeem wordt er een rapportage gemaakt, welke de persoonlijk studiecoach weer gebruikt in de één-op-één sessies.

Het resultaat van deze aanpak is dat studenten met autisme daadwerkelijk aan studeren toekomen. We horen regelmatig reacties in de trant van “Ik heb hier deze week meer gestudeerd, dan in de afgelopen 4 maanden thuis”, “Het is erg fijn, stil en rustig in de studiezaal”, “Als ik naar de studiezaal ga, kom ik in de ‘studeer-modus’ en dan kan ik mijn werk doen” en “Als ik in de studiezaal geweest ben, is thuis weer echt thuis en hoef ik ’s avonds niet meer aan mijn studie te denken”.

Hierdoor worden tentamens gehaald en studiepunten behaald.

Neem hier een kijkje in de studiezaal van Villa Abel in Leiden!

Woonbegeleiding

Soms moeten of willen studenten op kamers gaan wonen. Villa Abel is een voorstander van het wonen op kamers. Dit vergroot volgens ons de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van een jongvolwassene en geeft vaak ruimte in de relatie met ouders.

Een kamer in een studentenhuis, waar sanitair en keuken gedeeld moeten worden en waar een behoorlijk beroep gedaan wordt op sociale interactie, is echter vaak voor veel studenten met autisme een brug te ver. Zij kiezen voor een studio in een studentencomplex.

Gevolg is dat zij gedurende de week hun leven zelf moeten vormgeven en dagelijks voor zichzelf moeten koken. Dit vergt veel van studenten met autisme. Daarom geeft Villa Abel ook woonbegeleiding op maat. Soms is het voldoende als een woonbegeleiders één maal per week langskomt en soms is dagelijkse begeleiding noodzakelijk. In dat laatste geval formeert Villa Abel een team van woonbegeleiders, die onderling en met de student afspraken maken over de begeleidingsmomenten.

Het team communiceert, indien nodig, direct met elkaar in een beveiligde groepsapp, waarin de studiecoach (en mogelijke andere betrokkenen) ook deelnemen. Zo worden problemen direct voor iedereen inzichtelijk en kunnen er snel verbanden gelegd worden. Als een student last heeft van stress vanwege een naderend tentamen (domein van de studiecoach), kan hij daardoor geen zijn hebben om te koken, slechter gaan eten en slechter gaan slapen (domein van de woonbegeleider).Als de student vervolgens niet op tijd uit zijn bed komt (domein van de woonbegeleider), heeft dit gevolgen voor het te maken tentamen (domein van de studiecoach). Villa Abel hecht grote waarde aan korte communicatielijnen, zodat er snel gehandeld kan worden. Er gebeurt zoveel in een studiejaar, dat er weinig tijd is om zaken op zijn beloop te laten. Colleges worden niet 2

weken later herhaald en een deadline is een deadline.

Wanneer een student nog bij zijn ouders woont, kan Villa Abel ook woonbegeleiding geven in het ouderlijk huis. Hoe mooi is het als een student (met zijn woonbegeleider) een maaltijd kan koken voor zijn ouders en zij zo uit hun werk aan tafel kunnen gaan of wanneer het huis gestofzuigd is wanneer zij thuiskomen. Op deze wijze bereiden we de student in kleine stapjes voor op een meer zelfstandig leven.

Een veel voorkomend probleem bij mensen met autisme is het omdraaien van hun dag- en nachtritme. Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat voor de persoon met autisme de nacht veel rustiger is dan de dag (alle mensen slapen en kunnen zich dan niet bemoeien met de persoon met autisme) of de verleiding van het spelen van games of andere fascinaties spelen hierin een rol of er is ‘gewoon’ sprake van een slechte slaaphygiëne.

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Het is dus zaak om als begeleider uit te zoeken, waar het probleem vandaan komt. Alleen dan kan er een passende oplossing gevonden worden.

Één van de oplossingen waar Villa Abel mee werkt, is robot Tessa (of Jack). De student kan deze robot zelf programmeren met zijn eigen woorden, zodat de robot op de gewenste tijden berichten en herinneringen uitspreekt. De robot kan de berichten herhalen totdat er een reactie op komt.
Bij een aantal studenten werkt dit en zorgt de robot ervoor dat de student op tijd zijn computer afsluit, zijn tanden gaat poetsen en zich klaar maakt voor de nacht om vervolgens ’s ochtends weer op tijd zijn bed uit te komen.
Echter de robot werkt niet voor alle studenten omdat het heel eenvoudig is om “ja” te roepen tegen de robot en ‘nee’ te doen. Dan moeten we op zoek naar andere oplossingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld met de student bespreken hoe hij zou kunnen

stoppen met gamen, hoe de student zijn avond anders zou kunnen indelen, dat er een andere wekker nodig is, welke zaken geëlimineerd kunnen worden, zodat het leven overdag haalbaar is of hem uitleg geven over de relatie tussen ‘oorzaak’ (laat naar bed gaan) en ‘gevolg’ (laat wakker worden).

CookMeetEat en andere projecten.

Villa Abel is steeds op zoek naar mogelijkheden om studenten met autisme zo goed mogelijk te ondersteunen op de weg naar zelfstandigheid. Het CookMeetEat-project zoals boven beschreven is hier een goed voorbeeld van. Eens per week koken en eten een groep van maximaal 8 studenten met elkaar onder begeleiding van 2 coaches. Na de afwas wordt er een activiteit ondernomen. Dit is vaak een spel, maar kan ook een buitenactiviteit zijn, een film bekijken of met elkaar kletsen.

Het aantal deelnemende studenten neemt steeds verder toe en in de nabije toekomst gaan we een samenwerking aan om dit project inclusiever te maken. We beogen een veilige integratie met ‘gewone’ studenten of buurtbewoners. De deelnemende studenten ervaren CookMeetEat als een gezellige en leerzame avond. Er wordt vaak en veel gelachen, er worden serieuze

gesprekken gevoerd, er wordt geoefend met naar elkaar te informeren, met reflecteren, debatteren, eigen mening verwoorden en er worden ervaringen uitgewisseld over het leven met autisme.

Daarnaast leren de studenten om een gezonde maaltijd te koken en worden zij uitgenodigd om dingen te proeven, waarvan ze denken dat ze het niet lusten. Met name het opdoen van nieuwe smaaksensaties is voor zowel de studenten als de begeleiding een fantastische ervaring.

De groep is divers en wisselend. De ene student heeft al heel wat ervaring met koken en komt met allerlei goeie ideeën, de andere student weet totaal niet hoe hij een komkommer moet snijden. De ene student kan uit de voeten met een recept op

steekwoorden, voor de andere student is een volledig gedetailleerd en uitgewerkt recept (met plaatjes van ingrediënten en kookgerei) noodzakelijk.

Dit vergt een heel gedegen voorbereiding van de CookMeetEat begeleiders.

Menu’s en activiteiten worden altijd in overleg met de studenten samengesteld. Bij de invulling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders wensen en voorkeuren, maar we schuwen de uitdaging van nieuwe ervaringen voor de student niet.

Vanuit de CookMeetEat en de studie- en woonbegeleiding komen medewerkers regelmatig met ideeën om de begeleiding van onze studenten uit te breiden en verder te professionaliseren. Zo wordt er gewerkt aan de sociale vaardigheid van studenten in een één-op-één coaching, die plaatsvindt in de stad, in een café, in een snookerbar of elders in een sociale omgeving.

Uitgangspunt hierbij is het antwoord op vragen als ‘wat doet een student?’ en ‘hoe gedraagt een student zich?’. Wanneer dit nog te ingewikkeld is voor de student, gaan we aan de slag met een meer basale sociale vaardigheidstraining.

Daarnaast vindt er wekelijks een wandeling plaats op vrijwillige basis, waaraan zowel studenten, coaches, vrijwilligers en kantoormedewerkers deelnemen. Momenteel zijn we bezig met het vormgeven van:
  • Een online psycho-educatie programma in combinatie met (offline) coaching.
  • Groepsgesprekken met thema’s als stress, relaties en identiteit.
  • Leefstijl-coaching

Ouders

Op sommige momenten is het noodzakelijk dat ouders ook gecoacht worden. Het proces van loslaten van een zorg-intensief kind is zeer ingewikkeld en emotioneel. Villa Abel kan speciale oudercoaches inzetten om ook hen een steuntje in de rug te geven. Wij begrijpen waar ouders mee zitten en kunnen hen helpen bij de processen, die zij doormaken.

Daarbij krijgt de student de ruimte om zijn eigen ontwikkeling door te maken en blijft de verstandhouding tussen ouders en kind (de student) intact. Het doel van deze coaching is om een evenwichtige relatie van volwassen mensen tot stand te brengen.

Missie

Villa Abel is in september 2016 in Leiden (de stad met de oudste universiteit van Nederland, heden 446 jaar) gestart met de begeleiding van één student. Inmiddels begeleiden we ruim 40 studenten met autisme in het hoger onderwijs. Het was van meet af aan de bedoeling om in Leiden een blauwdruk te ontwikkelen om deze blauwdruk vervolgens te kopiërend naar andere studentensteden in Nederland.

In september 2019 is er een vestiging in Rotterdam van start gegaan. De mensen van Villa Abel zijn stuk voor stuk enthousiaste en goed opgeleide personen, die passie hebben voor de bijzondere doelgroep, zelfstandig kunnen werken, tegen een stootje kunnen, zowel de details in kunnen als het overzicht kunnen behouden, uitgedaagd willen worden en kunnen levelen met de studenten.

De uitbreiding van 1 naar 2 locaties legde een behoorlijke druk op de organisatie. Mede door het behalen van het ISO-9001 certificering is er meer structuur gekomen binnen Villa Abel. Voor Petra en Anne ligt de uitdaging in het verder ontwikkelen van en organisatievorm die passend is en die in te bedden zodat de passie die de medewerkers voelen om talenten tot ontplooiing te laten komen en participatie mogelijk te maken, als vaste waarden te verankeren in een groeiende organisatie.

En de naam Villa Abel, waar komt die dan vandaan?

Vaak hebben studentenhuizen een naam. En vaak is zo’n naam een contradictie van de werkelijkheid. Een villa versus een studentenkamertje. En Abel? Abel is het pseudoniem van de zoon van Anne.

Wilt u meer weten over Villa Abel? Mail naar: info@villaabel.nl
Telefoon: 06 54 93 58 58 | 06 54 34 20 72
Of klik hier voor de website

Opmerkingen

Alle opmerkingen bekijken

Er zijn nog geen opmerkingen geplaatst.