vergrootglas
arrow Ga terug

video
avatar

Doclines NL

18 november om 15:39

Week tegen Kindermishandeling

Leren van elkaar


Kindermishandeling is iets wat iedere dag voorkomt. En wie denkt dit te kunnen herkennen aan blauwe plekken alleen, komt bedrogen uit. Daarom vraagt men deze week, tijdens de Week tegen Kindermishandeling (16 – 22 november), aandacht voor al die kinderen die ook op andere manieren mishandeld worden. 

Zo’n 119.000 kinderen in Nederland krijgen jaarlijks te maken met mishandeling. Daar valt naast fysieke mishandeling, zoals slaan en seksueel misbruik ook mentaal misbruik onder. Zo geeft Chatbox Fier het voorbeeld van ouders die ruzie maken en elkaar slaan een traumatiserende werking op het kind kan hebben, ze maken het immers van dichtbij mee. Ook als een kind constant wordt gekleineerd is dit een vorm van mentale mishandeling.

Daarnaast zijn er kinderen die verwaarloosd worden. Er wordt niet goed voor hen gezorgd. Ze hebben bijvoorbeeld geen lunch mee naar school of dragen vieze of kapotte kleren.

Met corona verergerd
Tijdens de eerste coronagolf waren dit soort kleine dingen moeilijker te herkennen, vooral ook omdat we elkaar niet zagen. Zowel Chat met Fier als De Kindertelefoon zagen toen een stijging van het aantal meldingen over kindermishandeling. Volgens een rapport dat Chat met Fier uitbracht na de eerste golf, is het aantal slachtoffers van kindermishandeling dat zich bij verschillende hulplijnen meldde het meest gestegen: van 470 gevallen in januari/februari tot 851 in maart/april. Hoe het deze kinderen nu in de tweede golf vergaat, is niet bekend.

Help! en Hang-in!
Ook Doclines vroeg aandacht voor de noodkreten van kwetsbare kinderen en jongeren tijdens de corona-lockdown via HELP! . Daarnaast boden we jongeren die thuis in onveilige en lastige situaties verkeerden workshops met Bekende Nederlanders met als doel hen afleiding en vermaak te bieden. Deze workshops zijn nog te bekijken via deze link.

HELP! maakten we samen met Chat met Fier, die ons van noodkreten voorzag die tijdens corona bij hen binnenkwamen. Deze noodkreten geven een beeld van de onveilige thuissituaties, waarin jongeren tijdens de lockdown verkeerden en misschien nog altijd verkeren. Met HELP! willen we meer zichtbaarheid creëren voor het veelal onzichtbare leed van kinderen en jongeren, die thuis te maken hadden met depressieve, ruziënde ouders, die tijdens corona meer naar de fles of drugs grepen en/of hun angsten en stress en op zichzelf en hun gezin afreageerden 

Tegen Kindermishandeling
De Week tegen Kindermishandeling focust zich op de verhalen van kinderen, volwassenen en hulpverleners, die met mishandeling te maken hebben (gehad) met als doel om van elkaar te leren. In Nederland groeit circa 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Anders gezegd: in iedere schoolklas zit 1 kind dat thuis niet veilig is. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. 

Wil je meer informatie? Of herken je je in de omschrijvingen hierboven? Kijk dan op de volgende websites. Op de sociale media van Chat met Fier, De Kindertelefoon en De Week tegen Kindermishandeling staan verschillende aspecten waaraan je kindermishandeling kunt herkennen. Naast blauwe plekken zijn dat bijvoorbeeld het niet fijn vinden om aangeraakt te worden, snel schrikken of bang zijn. Voor meer: kijk hier verder.

                  


Opmerkingen

Alle opmerkingen bekijken

Er zijn nog geen opmerkingen geplaatst.