vergrootglas
arrow

uitgelichte afbeelding

Kwetsbare Kinderen: NIKKI

Nikki is het gezicht van kwetsbare kinderen in Nederland. Met haar verhaal willen wij laten zien wat deze kinderen meemaken.

Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met Verslavingsproblematiek (KOV) groeien op in een complexe situatie. Ieder gezin kampt met unieke problemen waar zij op unieke wijze mee om gaan, maar één ding is zeker: hoe jong de kinderen ook zijn, zij merken altijd als er iets aan de hand is met hun zieke ouder en zullen hierop reageren. En daarom moet ieder kwetsbaar kind in hun unieke situatie bijgestaan en begeleid worden.

De cijfers liegen er niet om. Circa 577.500 kinderen in Nederland groeien op in een gezin met een of twee ouders, die kampen met psychi(atri)sche- en/of verslavingsproblematiek. Nog verontrustender misschien is het gegeven dat 65% van deze kinderen overeenkomstige problemen ontwikkelen.
Doclines wil deze destructieve spiraal ingrijpend verbreken. Door middel van onze online storytelling, gericht op specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld ouders, leerkrachten, professionele hulpverleners en lotgenoten) willen wij mensen informeren en direct betrekken bij het realiseren van onze educatiekit, met het oog op het behalen van deze impactdoelen:

 1. Wij willen gezinnen met multicomplexe problemen uit hun isolement halen. Hiervoor moet psychische- en verslavingsproblematiek bespreekbaar worden. Kinderen durven doorgaans niet naar buiten te komen met problemen in hun thuissituatie, en daarom is het aan de sociale omgeving rondom het kind om een actieve rol aan te nemen. Wij willen 180 mensen trainen die kinderen hierbij gaan helpen. It takes a village to raise a child!
 2. In samenwerking met onze partners, ontwikkelen wij scholing voor docenten en zorgverleners om kinderen in een kwetsbare thuissituatie te leren herkennen en in de klas en daarbuiten te begeleiden.
 3. De intergenerationele spiraal moet worden doorbroken. Kwetsbare kinderen hebben een grotere kans om dezelfde problemen als hun ouders te ontwikkelen dan kinderen die opgroeien in een gezonde thuissituatie.

Rondom het project ‘kwetsbare kinderen’ hebben we meerdere verhalen ontwikkeld, waarmee vanuit meerdere invalshoeken  en diverse perspectieven de doelgroep onder de aandacht wordt gebracht. Onder Nikki vallen:

Het project NIKKI wordt ontwikkeld in samenwerking met de volgende organisaties. Hier kunt u ook terecht voor hulpmogelijkheden en informatie over KOPP/KOV kinderen:

 1. Het Trimbos Instituut is hét onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid. Ze bieden trainingen voor zorgverleners en ondersteunend materiaal voor professionals, zorgverzekeraars, gemeenten, ouders van KOPP-kinderen en KOPP-kinderen zelf. Daarnaast organiseert het Trimbos-instituut twee keer per jaar het Landelijk Platform KOPP/KOV.
 2. Stichting Het Vergeten Kind zet zich in voor de kwetsbare kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing en geweld. Ze organiseren initiatieven rondom kwetsbare kinderen en geven hen een stem. Een goed voorbeeld zijn The Unforgettables, de Jongerenraad van Het Vergeten Kind, die in de vorm van workshops hun verhalen vertellen.
 3. De Eigen Kracht Centrale legt zich toe op het uitrusten van gezinnen om zelfredzaam te zijn. De Eigen Kracht Centrale is opgericht om de reflex van de samenleving te veranderen. Van helpen, interveniëren, trajecten of oplossingen bedenken voor of aan burgers, naar de reflex dat burgers eerst aan zet zijn.
 4. Bij Stichting MIND kun je terecht voor uitgebreide informatie over borderline persoonlijkheidsstoornis. Ook kun je hier in contact komen met hulpverleners en gelijkgestemden via de MIND Connect App.
  Stichting MIND heeft ook een afdeling omtrent depressie: MIND Blue.
 5. Voel je je thuis soms niet veilig? Of wil je het over iets anders hebben? Met de Kindertelefoon kun je over alles praten. 850 vrijwilligers bieden een luisterend oor en geven betrokken advies.
 6. Bij Chatbox Fier kun je anoniem in contact komen met een hulpverlener. Als je zelf in een nare situatie zit – of je zorgen maakt om iemand in je omgeving – kun je hier terecht voor informatie en hulp.

Met het project NIKKI wil Doclines kwetsbare kinderen onder de aandacht brengen van een groot publiek en bijdagen aan de verbetering van hun situatie. Daarbij kunnen wij uw steun gebruiken. Om NIKKI te realiseren zijn we op zoek naar financiële donaties!